"Қаржы академиясы" АҚ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
АО "Финансовая академия"
Министерства Финансов Республики Казахстан
"Financial Academy" JSC
The Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan

Преимущества выбора АО ”Финансовая Академия”

Материал
Презентация