"Қаржы академиясы" АҚ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
АО "Финансовая академия"
Министерства Финансов Республики Казахстан
"Financial Academy" JSC
The Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan

Контакты

Адрес:

г. Астана,     ул. Есенберлина,25 (главный корпуск)        

                    ул.Валиханова, 11

Телефоны:8(7172) 38-06-12

Факс: 8 (7172) 38-12-63

Е-mail: mailbox@fin-academy.kz