"Қаржы академиясы" АҚ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
АО "Финансовая академия"
Министерства Финансов Республики Казахстан
"Academy of Finance" JSC
The Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan